Bel voor een afspraak 06 - 81896675

Een renovatie, net even anders dan een verbouwing!

Renovatie

Renovatie komt van het Latijnse word renovare = vernieuwen. JW Vastgoed verstaat onder renovatie vooral herstellen en waar nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Bij een renovatie kunnen karakteristieke eigenschappen van het pand zeker ook gecombineerd worden met moderne vernieuwingen.

Veel renovatiewerkzaamheden hebben te maken met monumentale panden. Een renovatie zorgt er voor dat deze panden weer in hun oude glorie worden hersteld. Daarbij wordt dan gelijk rekening gehouden met hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaarden.

JW Vastgoed ziet restaureren als onderdeel van renovatie. Het doel voor ons is een pand terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand.